Jak poprawić wymowę w języku angielskim?


Wbrew powszechnej opinii, wymowa w języku angielskim nie należy do najprostszych. Nie opiera się bowiem wyłącznie na umiejętności i znajomości zasad odczytywania liter i prostych ich zlepków. Niezwykle istotna jest również intonacja, łączenie wyrazów w dłuższych wypowiedziach oraz – co najważniejsze – akcent. Dopiero po opanowaniu wszystkich powyższych elementów, nabywa się umiejętności posługiwania się językiem angielskim jak rodowity Brytyjczyk. Co najważniejsze, w żadnym wypadku nie należy poprzestawać na nauce angielskiego w szkole – warto również w międzyczasie rozwijać swoje umiejętności, szczególnie w zakresie umiejętności konwersacji w tym języku. W niniejszym artykule przedstawimy 3 najlepsze naszym zdaniem sposobów na naukę wymowy angielskiego.

Osłuchaj się z językiem angielskim

Z pewnością nie jest możliwym opanowanie angielskiego bez kontaktu z tym językiem. Dotyczy to zresztą praktycznie każdego dialektu, wobec czego nie jest to wyjątek. Człowiek najlepiej i najefektywniej uczy się powtarzając, w tym przypadku po kimś. Dlatego też tak istotne i pomocne jest osłuchanie się z językiem angielskim, które wprowadza automatyzm do naszych wypowiedzi. Po jakimś czasie wręcz samoistnie będziemy odpowiadać „I’m fine, thanks” na zapytanie: „How are you?”. Dlatego też warto korzystać z obecnej techniki, między innymi oglądając filmy i serialne w języku angielskim na popularnych serwisach streamingowych. Pomocne jest również słuchanie utworów brytyjskich wykonawców. Oczywistym jest, że można też oglądać interesujące nas, anglojęzyczne kanały na YouTube. Obecnie ciekawym rozwiązaniem jest również korzystanie z tłumacza Google, który potrafi czytać tłumaczony tekst z akcentem i poprawną wymową. Można w ten sposób zapoznać się z najpopularniejszymi wyrażeniami. W praktyce możliwości są nieograniczone, a i na brak czasu wręcz nie wypada narzekać. W istocie praktycznie każdego wieczora każdy ma chwilę czasu na serfowanie po sieci na telefonie, dlatego też warto w tym czasie osłuchiwać się z językiem angielskim.

Nagrywaj i odtwarzaj swoje własne wypowiedzi

Jest to dość innowacyjna metoda, pozwalająca wychwycić nawet najbardziej skryte błędy w wymowie. Najlepiej przykładowo czytać jedno stronnicowy tekst, starając się zachować poprawną wymowę i akcent. Po nagraniu, z łatwością można odtworzyć swą mowę i sprawdzić, czy wszystko jest dobrze wymawiane. Jednocześnie można wynotowywać stwarzające trudności dźwięku i następnie przećwiczyć je na sucho. Po parunastu powtórzeniach, ułożenie aparatu mowy zapadnie w pamięć i wymawianie skomplikowanych sformułowań z pewnością stanie się prostsze.

Rozmawiaj, rozmawiaj i jeszcze raz rozmawiaj

Najważniejszym w szlifowaniu i doskonaleniu wymowy angielskich sformułowań jest nieustanne ćwiczenie, najlepiej poprzez rozmowę. Oczywiście doskonale byłoby, jeżeli rozmówcą byłby rodowity Brytyjczyk, jednak – jak wiadomo – nie jest to łatwe do osiągnięcia. Niemniej nawet rozmowa ze szkolnym znajomym może okazać się pomocna dla obu jej stron. Koniecznym jest również zauważenie, iż istnieje bardzo wiele serwisów i stron internetowych umożliwiających konwersacje z osobami z zagranicy. Prowadzenie wielu rozmów pozwoli nabyć pewności siebie. Dodatkowo eliminuje strach przed popełnianiem błędów i pomyłek – nie myli się tylko ten, kto nic nie robi, wobec czego naprawdę nie ma się czym przejmować i jak najczęściej starać się mówić w języku angielskim – nawet do siebie samego, przed lustrem lub w myślach.

Nauka poprawnego formułowania wypowiedzi ustnych w języku angielskim nie jest prosta i łatwa. Któż jednak nie chciałby umieć wymawiać słowa jak Hugh Grant, czy też Sean Connery? Z pewnością warto doskonalić te umiejętności i do tego na zakończenie gorąco zachęcamy.