Jak używać used to w języku angielskim?


Wyrażenie used to do często można usłyszeć w przemówieniach bohaterów filmów lub seriali, a także przeczytać w książkach lub artykułach. Konstrukcja ta jest ciągle używana przez native speakerów. Wyrażenie used to potrzebne jest, aby powiedzieć o działaniach, które miały miejsce kiedyś w przeszłości.

Używamy used to do, gdy mówimy o wcześniejszych nawykach, stanach i powtarzających się czynnościach, które istniały w przeszłości, ale obecnie wszystkie te nawyki i stany już nie istnieją, a więc właśnie dlatego ta konstrukcja może być używana tylko w czasie przeszłym. Na przykład w przeszłości chodziłeś z krótką fryzurą, a teraz masz długie włosy lub kiedyś tańczyłeś, ale teraz tego nie robisz.

Kiedy używamy konstrukcję used to?

1. Kiedy mówimy o działaniach, które kiedyś zdarzały się dość często, ale teraz wcale nie mijają. (kiedyś dojeżdżał do pracy metrem, ale teraz kupił samochód i nie jeździ już metrem)

2. Kiedy mówimy o faktach lub sytuacjach, które były wcześniej, ale teraz tak nie jest. (byliśmy kiedyś przyjaciółmi, ale teraz nie rozmawiamy)

  • I used to eat a lot of chocolate but now I am on a diet. – Kiedyś jadłam dużo czekolady, ale teraz jestem na diecie. (nawyk w przeszłości)
  • When I worked as a postman, I used to get up early. – Kiedy pracowałem jako listonosz, wstałem wcześnie rano. (regularne działanie w przeszłości)
  • She used to be very busy but now she is retired. – Kiedyś była bardzo zajęta, ale teraz jest na emeryturze. (stan)

Wyrażenie used to do something jest zwykle używane w zdaniach twierdzących, ale można je również stosować w zaprzeczeniu lub pytaniu. Zdania negatywne mają jedną osobliwość, o której należy pamiętać: czasownik pomocniczy i cząstka (did not) są w większości przypadków zastępowane słowem never (nigdy).

  • I did not use to like him but now I do. – Kiedyś go nie lubiłem, ale teraz go lubię.
  • I never used to watch TV. – Nigdy wcześniej nie oglądałem telewizji.
  • Did you use to live in London? – Mieszkałeś kiedyś w Londynie?

Ponieważ wyrażenie used to do odnosi się tylko do czasu przeszłego, chcąc opowiedzieć o nawykach i regularnych działaniach w teraźniejszości, należy skorzystać z czasu Present Simple.

Konstrukcja used to ma kilka analogów: Past Simple i czasownik would, ale ten ostatni pokazuje tylko regularne działania i nawyki w przeszłości, nie możemy użyć tego czasownika do opisania stanu obecnego.

  • When I was young, I used to play / would play / played with dolls. – Kiedy byłam mała, bawiłam się lalkami.
  • I used to / would live near Hyde Park. – Kiedyś mieszkałem w Hyde Parku.

Ponieważ właśnie ta konstrukcja jest używana przez native speakerów i powszechnie jest przyjmowana za jeden z najlepszych sposobów mówienia o przeszłości, należy się nauczyć stosować to wyrażenie, by mówić jako prawdziwy Brytyjczyk. Język angielski jest pełny czasowników modalnych i konstrukcji, używanie których sprawi, że poszerzysz Twoje słownictwo. Trenuj się stosować wyrażenie used to, zaczynając od konstruowania prostych zdań, przechodząc powoli do bardziej skomplikowanych. W krótki czas całkowicie przyjmiesz to wyrażenie i będziesz łatwo go stosował.